Pro rodiče

informace pro rodiče dětí

Přijímací řízení

Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle novely školského zákona § 34 zákona č. 561/2004 Sb v měsíci květnu od 2.5 do 16.5 v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou...

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti Rodiče mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy ve stanovených...

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání...

Omlouvání z výuky

Omlouvání z výuky Rodiče omlouvají děti den předem, nejpozději do 12,00 hod., a to telefonicky na číslo 571458110 . Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u...

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování Dle novelizované vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ze dne 23. prosince 2011 je finanční normativ stanoven takto: Věková skupina do 6 let:     celodenní přesnídávka   11,- oběd   24,- odpolední svačina  ...

Výběr stravného

Výběr stravného Stravné a školné na 1.pololetí školního roku 2021-2022 se vybírá pravidelně,a to vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.00 do 15.00 hodin, únor  24.2.2022 březen  31.3.2022 duben  28.4.2022 květen  25.5.2022 červen   30.6.2022, přeplatky stravné nutno platit v uvedených...

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči Jedním z nejdůležitějších článků spolupráce jsou rodiče. Snažíme se o vstřícnou a odbornou komunikaci, navazování vztahů s cílem společného působení na vzdělávání dětí. Organizujeme schůzky pro rodiče před začátkem školního roku pro rodiče nově přijatých dětí adaptační...

Skip to content