Výběr stravného

Stravné a školné na 1. pololetí školního roku 2022-2023 se vybírá pravidelně, a to vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.00-15.00, netýká se rodičů platících inkasem

Září 29.9.2022
říjen 27.10.2022
listopad+prosinec 24.11.2022

Skip to content