Výběr stravného

Stravné a školné na 2.pololetí školního roku 2020-2021 se vybírá pravidelně,a to vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.00 do 15.00 hodin,

25.února

25.března

29.dubna

27.května

24.června

stravné nutno platit v uvedených termínech,změna bude včas oznámena.

Skip to content