O nás

Všeobecné informace o mateřské škole

img-0820

Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy Mateřská škola Francova Lhota má 7. kmenových zaměstnanců. 4 učitelky a 3 provozní pracovníky. Využíváme možnost získání pracovníků prostřednictvím projektů (šablony) nebo z Úřadu práce. Dle potřeby i asistentů pedagoga jako podpůrné opatření pro děti se SVP....

Organizace dne v mateřské škole

Organizace dne v mateřské škole Provoz MŠ 6.00-15.45 hodin 6:00-9:00      scházení dětí, vnitřním řádem stanoveno do 8:00, ranní hry, pohybové chvilky, svačina, hygiena 9:00-9:45     ranní kruh, přivítání se s dětmi básničkou, tematická tvorba, vybírání center aktivit 9:45-11:30   oblékání, pobyt venku,...

Organizace dne

Organizace dne Mateřská škola začíná provoz v 6.00. hod. ráno a končí v 15.45. hod. odpoledne. Nachází se zde dvě věkově homogenní třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. První třídu v přízemí navštěvují děti nejmladší od 2 do 4 let....

Denní rytmus

Denní rytmus Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku Během dne můžou využívat klidové koutky, střídání aktivních a klidových činností Přivádění a odvádění dětí je ponechána dostatečně dlouhá doba ráno 6.00-8.00, odpoledne 14.00-15.45 Denní režim je pravidelný zároveň flexibilní a pružný, přizpůsobovaný...

Životospráva

Životospráva Děti dostávají jídlo čerstvé, pestré, vyvážené, chutné Učíme děti základním pravidlům stolování, samostatnou obsluhou, estetikou stolování Děti mají k dispozici dostatek ovoce a zeleniny po celé dopoledne pobytu ve třídě V centru domácnost si samy zkouší kuchařské dovednosti Děti...

Věcné podmínky

Věcné podmínky Mateřská škola se dvěma třídami má dostatečně velký prostor odpovídající hygienickým normám a předpisům. Je uspořádána tak, aby vyhovovala individuálním činnostem dětí i skupinovým. Nábytek, hygienické i tělocvičné zařízení i vybavení pro odpočinek, odpovídají hygienickým požadavkům, odpovídá počtu...

Obecná charakteristika školy

Obecná charakteristika školy Mateřská škola Francova Lhota se nachází v krásné vesnici v srdci přírody, na úpatí Bílých Karpat. Její provoz byl zahájen v listopadu 1978, kdy byla jako novostavba otevřena. Do roku 1979 fungovala pouze jedna třída, jako zkušební...

Skip to content