Úplata za školní stravování

Dle novelizované vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ze dne 23. prosince 2011 je finanční normativ stanoven takto:

Věková skupina do 6 let:
  celodenní
přesnídávka 12,-
oběd 26,-
odpolední svačina 10,-
Celkem: 48,- Kč
Věková skupina dětí, která ve školním roce dovrší 7 let:
  celodenní
přesnídávka 13,-
oběd 29,-
odpolední svačina 10,-
Celkem: 52,- Kč
 

–     tato změna je v platnosti od 1. března 2023

  • Provoz školní jídelny se řídí:

              561/2004 Sb – Novým školským  zákonem

               FN-finančním normativem a metodikou spotřebního koše

               258/2000 Sb – zákonem o ochraně veřejného zdraví

               Vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby

               Nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin

  • přihláška do MŠ je zároveň přihláškou ke stravování, dítě se stravuje pravidelně
  • úplatu za stravování hradí zákonný zástupce dítěte bezhotovostně prostřednictvím inkasa nebo hotově – pravidelně vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.30 do 15.00 hod., u ved. jídelny na základě písemného dokladu, rodiče jsou informováni o dnech platby prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu, vaše odhlášky jsou podkladem pro výpočet stravného
  • odhlašování ze stravování se provádí den předem, do 12.00 hodin daného dne, ve třídě, v kuchyni, telefonem 571 458 110/ taktéž přihlašování na stravu po nemoci/  
  • při onemocnění dítěte si rodiče mohou první den nemoci odebrat neodhlášený oběd do nosiče v době od 11.15 do 11.30 . Tento oběd je určen k okamžité spotřebě . Rodiče jsou si vědomi, že neodhlášený a neodebraný oběd se rozdá dětem jako přídavek./Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb./
  • pokud si rodič odvádí z mimořádných důvodů dítě po obědě domů,odebírá si předem připravenou svačinu odpovídající normám o spotřebě / neodebraná svačina rozdána jako přídavek dětem/
  • během dne jsou dětem podávány nápoje/ teplé v termonádobách/
  • strava je vydávána po dohodě s ředitelstvím MŠ tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a nebyl narušen stravovací režim dětí

přesnídávka                      8.00 hod.                                                            

oběd                                  11.30 hod.                                            

svačina                             14.15 hod.

Více zde: https://www.matskolafl.cz/stravovani-/skolni-jidelna/

 
 
Skip to content