Mateřská škola Francova Lhota

Jen děti, blázni a staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.


Provoz mateřské školy
6:00-15:45

Děkujeme sponzorovi, který nezjištně věnoval dětem výtvarný materiál, použitý při akci uspávání broučků.

Dne 20.12. se koná besídka a dílničky ve třídě kuřátek, začátek stanoven na 16:00
21.12. bude vánoční posezení s rodiči a dílničky ve třídě sluníček začátek v 15:30.
Těšíme se na vás a společně strávený předvánoční čas.


Skip to content