Spolupráce s rodiči

Jedním z nejdůležitějších článků spolupráce jsou rodiče. Snažíme se o vstřícnou a odbornou komunikaci, navazování vztahů s cílem společného působení na vzdělávání dětí.

Organizujeme schůzky pro rodiče

 • před začátkem školního roku pro rodiče nově přijatých dětí
 • adaptační týden, kdy rodič může bobýt ve třídě s dítětem alespoň omezenou dobu
 • konzultace s rodiči předškolních dětí před zápisem do ZŠ
 • společná setkání na akcích školy (besídky, tvořivé dílny, den maminek aj.)
 • rozloučení s předškoláky

  Komunikace

  Zachováváme mlčenlivost a diskrétnost ohledně svěřených informací o dítěti. Informace rodičům o dítěti poskytujeme taktně. Poskytujeme rady, ale vyvarujeme se nevyžádaných rad a zasahování. Průběžně informujeme o prospívání a pokrocích dítěte. Stanovujeme společnou strategii a postup při výchově a vzdělávání. Sledujeme konkrétní potřeby dětí, snažíme se jim porozumět, komunikovat o nich s rodiči.

  Informování rodičů

  • prostřednictvím nástěnek v každé šatně o probíraném tématu a podtématu ve třídách, jsou zde také aktuální písničky a básničky co se právě děti učí, v neposlední řadě obrázky a výtvarné práce
  • nástěnka u vstupu obsahuje základní informace o mateřské škole, školní řád, jídelníček, otevírací doba, denní režim
  • webové stránky školy, facebooková skupinka pro rodiče v každé třídě
  • nahlížení do složek dětí, které obsahují pracovní listy a sešity
   Skip to content