Věcné podmínky

Mateřská škola se dvěma třídami má dostatečně velký prostor odpovídající hygienickým normám a předpisům. Je uspořádána tak, aby vyhovovala individuálním činnostem dětí i skupinovým.

  • Nábytek, hygienické i tělocvičné zařízení i vybavení pro odpočinek, odpovídají hygienickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a estetické.
  • Vybavení pomůckami, hračkami a náčiním odpovídá počtu i věku dětí a je průběžně doplňováno a využíváno
  • Vše je umístěno tak, aby děti dobře viděly, měly je na dosah a vyznaly se v uložení, jsou stanovena pravidla pro užívání učiteli i dětmi
  • Lehátka mají své soukromé prostory, jsou pravidelně větrány, lůžkoviny v pravidelných intervalech vyměňovány a větrány
  • šatny jsou vybaveny skříňkami, označeny značkami dětí, veškeré vybavení odpovídá věku dětí a je pravidelně desinfikováno. V šatně je informační tabule pro rodiče. Ze šatny je vstup do umýváren a WC pro děti
  • Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují hygienické a bezpečnostní normy dle platných předpisů (čistota, osvětlení, vlhkost, hlučnost, alergizující látky)
  • Zahrada školky je uzpůsobena pohybovým aktivitám dětí, vše je z přírodních materiálů ve stylu EVVO,
 
Skip to content