Organizace dne v mateřské škole

Provoz MŠ 6.00-15.45 hodin

6:00-9:00      scházení dětí, vnitřním řádem stanoveno do 8:00, ranní hry, pohybové chvilky, svačina, hygiena

9:00-9:45     ranní kruh, přivítání se s dětmi básničkou, tematická tvorba, vybírání center aktivit

9:45-11:30   oblékání, pobyt venku, volné aktivity, vycházky, hry na zahradě

11:30-12:00  oběd, hygiena

12:00-14:00  osobní hygiena, čištění zubů, odpočinek, spánek, individuální činnosti poslech relaxační hudby, poslech pohádek na CD

14:00-15:45  hygiena, svačina, odpolení zájmové hry, didaktické činnosti, výtvarné činnosti dle počasí -pobyt venku

Skip to content