Denní rytmus

 • Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku
 • Během dne můžou využívat klidové koutky, střídání aktivních a klidových činností
 • Přivádění a odvádění dětí je ponechána dostatečně dlouhá doba ráno 6.00-8.00, odpoledne 14.00-15.45
 • Denní režim je pravidelný zároveň flexibilní a pružný, přizpůsobovaný aktuálním potřebám plánovaných akcí i vzniklým situacím, jídlo a odpočinek jsou dodržovány zpravidla vždy

Odpočinek

 • Všechny děti odpočívají při četbě pohádek, dále můžou odpočívat dle individuálních potřeb nebo jen poslouchat relaxační hudbu
 • Respektujeme individuální potřebu spánku, do spánku děti nenutíme
 • S předškolními dětmi se věnujeme individuálním činnostem (grafomotorická cvičení, pracovní listy, prohlížení knih) vše za dodržení pravidel ohleduplnosti ke spícím dětem

Pobyt venku a pohybové aktivity

 • Děti mají zajištěn dostatek pohybu během dne venku na zahradě i ve vnitřních prostorách
 • V případě velmi nepříznivého počasí je dětem nabídnut náhradní program ve třídách
 • Střídáme pobyt na zahradě s vycházkami do okolí, do lesa, aj
 • V případě příznivého počasí tráví děti venku maximální možnou dobu dopoledne i odpoledne, rodiče si mají možnost děti vyzvedávat své děti přímo ze zahrady MŠ
 • Jsou zařazovány pravidelné každodenní pohybové chvilky, jeden den v týdnu je vyčleněn na pohybový den, děti cvičí buď ve spodním prádle, nebo si z domu přinesou úbor na cvičení
 
Skip to content