Obecná charakteristika školy


Mateřská škola Francova Lhota se nachází v krásné vesnici v srdci přírody, na úpatí Bílých Karpat. Její provoz byl zahájen v listopadu 1978, kdy byla jako novostavba otevřena. Do roku 1979 fungovala pouze jedna třída, jako zkušební provoz. Od roku 1979 byla otevřena i druhá třída. Mateřská škola doposud prošla několika rekonstrukcemi, má nová okna a je kompletně zateplená s novou fasádou. Poslední rekonstrukcí prošla zahrada školky v roce 2019, je zbudovaná ve stylu EVVO. Zde také tráví děti nejvíce času.

    Mateřská škola je jedinou předškolní institucí v obci, nachází se v blízkosti školy i obecního úřadu. Budova má dvě podlaží, složena z hlavní a hospodářské části. V přízemí budovy se nachází třída pro mladší děti věku 2-4let.V patře se nachází druhá třída pro předškolní děti ve věku 5-6 let a děti s OŠD.

    Třídy jsou světlé, prostorné, materiálně vybavené vkusným nábytkem a pomůckami pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Třídy jsou pohodlně uzpůsobeny věku dětí tak, aby se zde dobře cítily. Ve třídách jsou pro děti uzpůsobena centra aktivit, kde si můžou hrát, objevovat, samostatně pracovat Vše je pro děti přístupné a dostupné.

    Ke každé třídě náleží také samostatné sociální zařízení, umývárna a šatna dětí, pravidelně doplňována výrobky a obrázky dětí. Interiér a vstupní prostor je vkusně a tematicky vyzdoben.

    Mateřská škola je obklopena nádhernou nově vybudovanou zahradou ve stylu EVVO a dotace z Evropské unie. Umožňuje využívání po převážnou část roku. Jsou zde průlezky, skluzavky, pískoviště, kamínkoviště, venkovní kuchyňka, houpadla, šplhací stěna, didaktické hry, pítka, hmyzí domečky, vyvýšené záhonky, vrbové iglu, hmatový chodník, prostor pro opékání-tábořiště, velký altán láká k tvoření v přírodě a spousta dalších prvků včetně bylinkové zahrádky. Postupně se bude dovybavovat a doplňovat o další herní a výukové prvky.

   Mateřská škola úzce spolupracuje s institucemi v obci- zřizovatelem, školou, rodiči, PPP, SPC.

V mateřské škole působí logoped, pro děti s vadami řeči

    Zajišťujeme dětem takové prostředí, v jakém se budou cítit bezpečně a příjemně. Pracujeme podle ŠVP PV a upřednostňujeme prožitkové, smyslové, přirozené učení s ohledem na socializaci dětí. Dbáme na pečlivou přípravu a dostatek podnětů k všestrannému rozvoji dítěte. Dáváme základ vytváření společenských a morálních hodnot.

Skip to content