Organizace dne

Mateřská škola začíná provoz v 6.00. hod. ráno a končí v 15.45. hod. odpoledne. Nachází se zde dvě věkově homogenní třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. První třídu v přízemí navštěvují děti nejmladší od 2 do 4 let. V druhé třídě, v prvním patře najdeme děti od pěti let, předškolní děti a děti s OŠD.

Ráno se děti scházejí v první třídě. Po příchodu druhé paní učitelky si odvádí své děti do svých tříd. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hry. Kolem osmé hodiny jsou vybízeny ke svačince- můžou hned, ale nemusí. Svačinky bývají pestré a vždy je k nim podáváno ovoce či zelenina.

Po svačince děti pokračují v hrách, spontánních či individuálních činnostech s paní učitelkou, zde můžeme děti pozorovat a mnohdy odhalit rozdíly či slabiny. Na dokončení hry jsou děti upozorněny uklízecí písničkou (každá třída libovolně, dle výběru). Po úklidu třídy si děti přebírají kvalifikované učitelky a za doprovodu motivační básničky se odebírají do komunikativního kruhu, kde probíhá vzdělávací část dne. Děti mají prostor a možnost k vlastnímu vyjádření pocitů, názorů a zážitků.

Možnost výběru center aktivit:

1.  Ateliér

2.  Pracovní činnosti

3.  Polytechnický koutek

4.  Knihy a písmena

5.  Domácnost

6.  Manipulační hry

7.  Pokusy objevy

8.  Kostky

9.  Písek a voda

10.  Hudební a pohybové činnosti probíhají frontálně

Dítě si už v ranních hrách vybírá v jakém centru bude ten den pracovat , tím že si na určenou nástěnku umístí svoji fotku k otevřenému centru. Otevřená centra v daný den jsou označena. Po komunitním kruhu se odebírají pracovat do center.

V každém centru sledujeme, jak dítě daný úkol zvládá, jakou má fantazii, představivost, samostatnost v plnění úkolů.

Na dokončení úkolu jsou upozorněny signálem, uklízí si po sobě a vracejí zpět do komunitního kruhu, kde hodnotí svoji práci, evokujeme děti k samostatnému vyjadřování pocitů z dané činnosti.

Činnosti v centrech jsou každý den obměňovány. Jeden den v týdnu patří tělocviku a pohybovým aktivitám. Zpravidla pondělky patří hraní a čtení víkendové kroniky, která celoročně koluje mezi dětmi, berou si ji na víkend domů, píšou zážitky strávené v rodině a kreslí obrázky do kroniky.

Denně se uskutečňuje dostatečný pobyt venku. Využíváme zahradu pro volné aktivity nebo odcházíme do blízkého okolí přírody či lesa. Vše záleží na aktuálních podmínkách a počasí.

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dítěte. Děti odpočívají na svých připravených podložkách. Starším dětem dobu odpočinku zbytečně neprodlužujeme a věnujeme se jim individuálně např. přípravou pro vstup do školy.

Kolem čtrnácté hodiny děti vstávají a odchází svačit. Odpolední zájmové činnosti tráví děti ve svých třídách, věnují se spontánním hrám nebo nabízeným činnostem. Za pěkného počasí trávíme dobu čekání na rodiče venku na zahradě. V případě chybějící učitelky lze třídy sloučit, při menším počtu dětí.

Pro děti předškolního věku je zajištěna preventivní logopedická péče, za účasti rodičů. Zajišťuje ji externí pracovník paní Alena Silvestrová. V případě závažných vad řeči, je dítě odesláno ke klinickému logopedovi.

Skip to content