Psychosociální podmínky

Cílem mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo příjemně, bezpečně, spokojeně. Rozvíjíme osobnost tak, aby zvládlo plynulý přechod do základní školy. Hlavní snahou je rozvíjet osobnost dítěte prožitkovým učením, získávání nových kamarádů, začleňování do kolektivu a celková adaptace na prostředí. Každé dítě je individuální a jinak sociálně vyzrálé. Rodiče mají možnost postupné adaptace, kdy omezenou dobu tráví čas s dítětem ve školce, společně se seznamují s učitelkou a hračkami.

Ve třídách panuje důvěra. Individuální přístup je zajištěn jak dětem novým, tak dětem, které navštěvují mateřskou školu delší dobu. Společně si vytváříme pravidla, dbáme na jejich dodržování, pravidla platí pro všechny. Nabízíme dětem dostatek podnětů, náročnost je přizpůsobena věku dětí, tempu, schopnostem, vývojovým rozdílům.

Všichni zaměstnanci mateřské školy se k sobě chovají solidárně, zdvořile, slušně, tolerantně, kamarádsky, dávají tím dětem dobrý příklad. Učitelky děti nestresují, využívají kladné hodnocení, pochvalu, pohlazení, nikdy děti nezesměšňují a neponižují. Díky tomu se zde můžou děti cítit spokojeně. Razíme heslo: Chovej se tak, jak chceš, aby se k tobě chovali druzí .

Snažíme se být dětem partnery a vytvářet klima důvěry.

Skip to content