Akce pořádané mateřskou školou

 • Práce a údržba na bylinkové zahrádce po celý rok
 • Drakiáda
 • Dýňové slavnosti
 • Uspávání broučků
 • Divadelní představení, loutková představení
 • Zimní zamykání lesa
 • Návštěva Betléma v Horní Lidči
 • Nadílka čerta a Mikuláše
 • Besídka a dílničky pro rodiče v období adventu
 • Návštěva knihovny-beseda se spisovatelkou
 • Beseda o školní zralosti
 • Návštěva předškoláků v základní škole-edukační hodiny
 • Volání jara, házení Morany do potoka
 • Budování lesních domečků z přírodnin pro skřítky-odemykání lesa
 • Záchranářský den se sanitkou
 • Policejní beseda o bezpečnosti
 • Návštěva hasičské zbrojnice-prohlídka vozů, uniforem
 • Besídka a tvoření ke dni matek
 • Návštěva Džungle ke dni dětí
 • Výstava dětských děl a výtvorů v místním obecním kulturním domě
 • Výlet dle aktuální nabídky
 • Návštěva Envi Centra Vysoké Pole
 • Pasování předškoláků na školáky-hledání pokladu, spolupráce se ZŠ
Skip to content