Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Francova Lhota, okres Vsetín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace vznikla jako samostatný právní subjekt 1.1.2003 a to zřizovatelskou listinou zastupitelstva obce Francova Lhota na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Mateřská škola

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

Francova Lhota 359
756 14 Francova Lhota
Telefon: 571 458 110
E-mail: mat.skolafl@volny.cz
WWW: www.matskolafl.cz
ID Datové schránky: 8dkkq53

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Francova Lhota 359
756 14 Francova Lhota


4.3 Provozní doba

V měsících leden – červen a září – prosinec.

Pondělí – Pátek

6:00 – 15:45 hod.


4.4 Telefonní čísla

Mateřská škola: 571 458 110


4.6 Adresa internetové stránky

WWW: www.matskolafl.cz


4.7 Adresa e-podatelny

ID Datové schránky: 8dkkq53

E-mail: mat.skolafl@volny.cz


4.8 REDIZO

600148963


4.9 Datová schránka

ID Datové schránky: 8dkkq53


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181852252/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)


6. IČ

70984085


7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán


8.2 Rozpočet

Rozpočet je uveden v dokumentech.


9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v provozních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v provozních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/zakladni-skoly

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Vyhláška č. 14/2005 Sb.

Nařízení 341/2017 Sb.

Vyhláška 310/2018 Sb.

Nařízení 75/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Skip to content