ŠVP

Podmínky pro vzdělávání dětí

Podmínky pro vzdělávání dětí Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola. Člení se podle organizační, pedagogické, finanční náročnosti do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje škola i bez …

Podmínky pro vzdělávání dětí Pokračovat ve čtení »

Environmentální výchova

Environmentální výchova Je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s přírodou a životním prostředím. Vede dítě k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí Záměr vzdělávání v environmentální oblasti Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí-počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy …

Environmentální výchova Pokračovat ve čtení »

Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.45 hodin. Povinná předškolní docházka je stanovena na dobu od 8.00-12.00 hodin. Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti. Snažit se , aby nedocházelo k přílišným změnám v organizaci, činnosti dětí aby probíhaly v klidu a to zejména v adaptačním období, …

Organizace vzdělávání Pokračovat ve čtení »

Akce pořádané mateřskou školou

Akce pořádané mateřskou školou Práce a údržba na bylinkové zahrádce po celý rok Drakiáda Dýňové slavnosti Uspávání broučků Divadelní představení, loutková představení Zimní zamykání lesa Návštěva Betléma v Horní Lidči Nadílka čerta a Mikuláše Besídka a dílničky pro rodiče v období adventu Návštěva knihovny-beseda se spisovatelkou Beseda o školní zralosti Návštěva předškoláků v základní škole-edukační …

Akce pořádané mateřskou školou Pokračovat ve čtení »

Pravidla pro vnitřní evaluaci

Pravidla pro vnitřní evaluaci Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávací činnosti a podmínek v mateřské škole, které nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Je to systematický proces, jehož výsledku využíváme ke zlepšení vzdělávacího procesu. Sledujeme: Předmět evaluace: práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj, vývoj …

Pravidla pro vnitřní evaluaci Pokračovat ve čtení »

Psychosociální podmínky

Psychosociální podmínky Cílem mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo příjemně, bezpečně, spokojeně. Rozvíjíme osobnost tak, aby zvládlo plynulý přechod do základní školy. Hlavní snahou je rozvíjet osobnost dítěte prožitkovým učením, získávání nových kamarádů, začleňování do kolektivu a celková adaptace na prostředí. Každé dítě je individuální a jinak sociálně vyzrálé. Rodiče mají možnost postupné …

Psychosociální podmínky Pokračovat ve čtení »

Skip to content