Pro rodiče

Přijímací řízení

Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle novely školského zákona § 34 zákona č. 561/2004 Sb v měsíci květnu od 2.5 do 16.5 v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu …

Přijímací řízení Pokračovat ve čtení »

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti Rodiče mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy ve stanovených konzultačních hodinách po skončení pracovní doby učitelky (ředitelky), a to vždy po předchozí dohodě přispívat …

Práva a povinnosti Pokračovat ve čtení »

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy …

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Pokračovat ve čtení »

Omlouvání z výuky

Omlouvání z výuky Rodiče omlouvají děti den předem, nejpozději do 14,00 hod., a to telefonicky na číslo 571458110 . Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době …

Omlouvání z výuky Pokračovat ve čtení »

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování Dle novelizované vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ze dne 23. prosince 2011 je finanční normativ stanoven takto: Věková skupina do 6 let:   polodenní celodenní přesnídávka 9,- 9,- oběd 19,- 19,- odpolední svačina – 7,- Celkem: 28,-Kč 35,– Kč Věková skupina dětí, která ve školním roce dovrší 7 let: …

Úplata za školní stravování Pokračovat ve čtení »

Výběr stravného

Výběr stravného Stravné a školné na 1.pololetí školního roku 2020-2021 se vybírá pravidelně,a to vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.00 do 15.00 hodin, na září 2020 –  20.srpna na říjen 2020- 24.září na listopad 2020 – 29.října na prosinec 2020 – 26.listopadu stravné nutno platit v uvedených termínech,změna bude včas oznámena.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči Jedním z nejdůležitějších článků spolupráce jsou rodiče. Snažíme se o vstřícnou a odbornou komunikaci, navazování vztahů s cílem společného působení na vzdělávání dětí. Organizujeme schůzky pro rodiče před začátkem školního roku pro rodiče nově přijatých dětí adaptační týden, kdy rodič může bobýt ve třídě s dítětem alespoň omezenou dobu konzultace s rodiči …

Spolupráce s rodiči Pokračovat ve čtení »

Skip to content