O nás

Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy Mateřská škola Francova Lhota má 7. kmenových zaměstnanců. 4 učitelky a 3 provozní pracovníky. Využíváme možnost získání pracovníků prostřednictvím projektů (šablony) nebo z Úřadu práce. Dle potřeby i asistentů pedagoga jako podpůrné opatření pro děti se SVP. Všechny učitelky mají odbornou kvalifikaci a dále se vzdělávají. Ředitelka vytváří podmínky pro další systematické …

Řízení mateřské školy Pokračovat ve čtení »

Organizace dne v mateřské škole

Organizace dne v mateřské škole Provoz MŠ 6.00-15.45 hodin 6:00-9:00      scházení dětí, vnitřním řádem stanoveno do 8:00, ranní hry, pohybové chvilky, svačina, hygiena 9:00-9:45     ranní kruh, přivítání se s dětmi básničkou, tematická tvorba, vybírání center aktivit 9:45-11:30   oblékání, pobyt venku, volné aktivity, vycházky, hry na zahradě 11:30-12:00  oběd, hygiena 12:00-14:00  osobní hygiena, čištění zubů, odpočinek, …

Organizace dne v mateřské škole Pokračovat ve čtení »

Organizace dne

Organizace dne Mateřská škola začíná provoz v 6.00. hod. ráno a končí v 15.45. hod. odpoledne. Nachází se zde dvě věkově homogenní třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. První třídu v přízemí navštěvují děti nejmladší od 2 do 4 let. V druhé třídě, v prvním patře najdeme děti od pěti let, předškolní děti a děti …

Organizace dne Pokračovat ve čtení »

Denní rytmus

Denní rytmus Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku Během dne můžou využívat klidové koutky, střídání aktivních a klidových činností Přivádění a odvádění dětí je ponechána dostatečně dlouhá doba ráno 6.00-8.00, odpoledne 14.00-15.45 Denní režim je pravidelný zároveň flexibilní a pružný, přizpůsobovaný aktuálním potřebám plánovaných akcí i vzniklým situacím, jídlo a odpočinek jsou dodržovány zpravidla vždy Odpočinek …

Denní rytmus Pokračovat ve čtení »

Životospráva

Životospráva Děti dostávají jídlo čerstvé, pestré, vyvážené, chutné Učíme děti základním pravidlům stolování, samostatnou obsluhou, estetikou stolování Děti mají k dispozici dostatek ovoce a zeleniny po celé dopoledne pobytu ve třídě V centru domácnost si samy zkouší kuchařské dovednosti Děti do jídla nenutíme, motivujeme k ochutnání a zkoušení neznámých pokrmů Mezi jídly jsou dodržovány časové …

Životospráva Pokračovat ve čtení »

Věcné podmínky

Věcné podmínky Mateřská škola se dvěma třídami má dostatečně velký prostor odpovídající hygienickým normám a předpisům. Je uspořádána tak, aby vyhovovala individuálním činnostem dětí i skupinovým. Nábytek, hygienické i tělocvičné zařízení i vybavení pro odpočinek, odpovídají hygienickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a estetické. Vybavení pomůckami, hračkami a náčiním odpovídá počtu i věku …

Věcné podmínky Pokračovat ve čtení »

Obecná charakteristika školy

Obecná charakteristika školy Mateřská škola Francova Lhota se nachází v krásné vesnici v srdci přírody, na úpatí Bílých Karpat. Její provoz byl zahájen v listopadu 1978, kdy byla jako novostavba otevřena. Do roku 1979 fungovala pouze jedna třída, jako zkušební provoz. Od roku 1979 byla otevřena i druhá třída. Mateřská škola doposud prošla několika rekonstrukcemi, …

Obecná charakteristika školy Pokračovat ve čtení »

Skip to content